អាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំ

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមករាអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មី។ នាយកប្រតិបត្តិបានថ្លែងសុន្ទរកថាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមវិភាគទានដែលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់បានធ្វើក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់បុគ្គលិកឆ្នើម។ ជាមួយនឹងការខិតខំរបស់យើងយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលរួមមានទាំងការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំឆ្នាំសមាជិកនិយោជិកក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកទេស។ ល។

Annual dinner1
Annual dinner2
Annual dinner3
Annual dinner4

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -២០-២០២០